Wat kunnen we veel leren van …… kinderen

ib-4

 

Wat kunnen we veel leren….. van kinderen

 

Kinderen hebben de gave om open naar de wereld te kijken en hun fantasie de vrije loop te laten. Dit geeft mooie mogelijkheden en nieuwe inzichten welke we toe kunnen passen in het facilitaire  werkveld. Dit is zeker geen wetenschappelijk onderzoek en heeft geen wetenschappelijke onderbouwing, maar geeft wel een mooie inkijk in het gedachtengoed van kinderen. Kinderen hebben nog het vermogen zich te verwonderen over zaken die wij al lang normaal vinden of geaccepteerd hebben. Daarin zit een waardevolle bron voor verbetermogelijkheden. In deze blog wordt het eerste deel van de Inspiration Board met jullie gedeeld.

Twee weken geleden was de eerste Inspiration Board Meeting, een groepje kinderen tussen 13 en 16 jaar, dat IguanaFM adviseert wat ze graag anders zouden willen zien in de wereld. Dit om IguanaFM te ondersteunen bij het creëren van een juiste visie op de toekomstige woon-, leef- en werkomgeving om zo inzicht te krijgen in passende services. Een toekomst waarbij de nieuwe generatie mede centraal staat en hun input dus essentieel is om de juiste omgeving te kunnen creëren waarin zij zich prettig voelen.

Willem, Jaap, Lisanne, Isa en Flip hebben aangegeven wat ze stom, irritant, vreemd en bizar vinden in de huidige wereld en graag anders zouden willen zien. Hierbij een korte toelichting op een deel van hun punten:

 

Huidige schoolsysteem

Met stip op nummer 1 van irritaties komt school naar voren, de tieners vinden het huidige schoolsysteem stom, niet passend en worden er zelfs passief van. Het huidige schoolsysteem past niet bij hun wensen en hun leefwijze. Ze vinden het zo irritant dat enkele leden van Inspiration Board bewust niet actief mee doen omdat ze niet worden geprikkeld. De volgende vakken vinden ze niet nuttig: tekenen, handvaardigheid, aardrijkskunde en geschiedenis. Over het algemeen worden de vakken aangeduid als saai en zouden ze veel leuker kunnen zijn door ze interactiever te maken. Er zijn docenten die het begrijpen en de kinderen (online) opdrachten laten doen of ze verwijzen naar filmpjes. Elementaire zaken dienen te worden gedoceerd, wel dient de vraag te worden gesteld of het huidige lespakket nog voldoet. Het kan niet de bedoeling zijn dat de kinderen worden gedemotiveerd en dus niet het beste uit zichzelf kunnen halen.

Graag zouden ze ook zien dat ze niet vast zitten aan roosters, maar zelf hun lesplanning kunnen maken. Lessen volgen op tijden dat het hun past. De Inspiration Board geeft aan open te staan voor online lessen en ze willen zich in kunnen schrijven voor de vakken. Ze willen meer regelmogelijkheid om hun schoolperiode te vormen.

Op het voortgezet onderwijs word je verplicht een laptop aan te schaffen. De verwachting is dat je grotendeels digitaal les krijgt, dit is echter niet zo. De Inspiration Board vindt dat er meer digitaal kan en mag. Dit maakt de lessen leuker, interactiever en meer van nu. Op dit moment slepen de kinderen met en een laptop én boeken, dat wordt niet als prettig ervaren.

 

Verspilling

Verspilling vindt de Inspiration Board zonde. Dit is verspilling in tijd, maar ook in materialen, middelen en ruimte. Wachten en je tijd verdoen met dingen die niet leuk zijn, is irritant. Het kwijt raken en zoeken naar belangrijke spullen zoals sleutels, paspoort etc., is niet fijn, geeft gedonder thuis en is zonde van je tijd. Graag zouden de kinderen zien dat dit goed beveiligd digitaal opgeborgen kan worden en dat de fiets en voordeur met een telefoon zijn te openen. Uiteraard mag dit niet hack-baar zijn.

Ook dienen spullen te zijn gemaakt van afbreekbaar materiaal. Producten welke minder schade veroorzaken aan het milieu. Dus minder gebruik van schadelijk plastics en minder weggooien.

Het effectiever gebruiken van ruimtes in gebouwen is wenselijk. Vaak zijn gebouwen niet logisch ingedeeld. Alles in een ruimte zou fijn zijn, zodat je van alle gemakken bent voorzien terwijl het weinig ruimte kost. Hierdoor kunnen er dus meer mensen in een stad wonen.

De Inspiration Board geeft aan dat files stom zijn en wachten bij stoplichten vinden ze vervelend. Waarom niet gewoon doorrijden in plaats van wachten of in de rij aansluiten. Dit kost onnodig tijd en kan worden ingeregeld.

In het gesprek kwam duidelijk naar voren dat men ziet dat we niet door kunnen gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Vandaar dat aan wordt gegeven dat openbaar vervoer een prima alternatief is voor een auto, wellicht wel in een andere vorm en meer on demand. Dit zouden ook zelfrijdende auto’s kunnen zijn welke via een abonnement lopen, maar waarbij je wel samen reist.

 

 Papierloos

Papier is stom, niet de inhoud van het papier, maar wel het gebruiken van papier. Kinderen geven aan dat het gek is dat er bomen worden gekapt om een krant, tijdschriften en tickets van te maken en dat deze na gebruik weg worden gegooid. In hun visie zijn digitale kranten en tijdschriften veel handiger. De Inspiration Board wil graag leven in een wereld waar aandacht is voor natuur en een leefbare toekomst. Hierbij zijn bomen essentieel.

De papieren boeken vinden de pubers beperkt nodig, als de informatie ook op Google Classroom kan worden gezet heeft dat de voorkeur. De Inspiration Board zou het prettig vinden wanneer alles digitaal staat en daarnaast een klein deel in boeken om terug te bladeren.

 

Contant geld

Deze groep pubers heeft een voorkeur voor digitaal geld. Dit zou het leven gemakkelijker maken. Ze vinden contant geld lastig. Nu heb je muntjes en briefjes, die raak je nog wel eens kwijt en pinnen is irritant. Daarnaast moet je geld en pasjes meeslepen. Je telefoon heb je altijd bij je en afrekenen is zo gedaan. Dan heb je alles op een device.

 

Auto rijden

Kinderen geloven in elektrisch rijden. Ze willen dat er gestopt wordt met het verspillen van fossiele brandstoffen. Het is stom om de fossiele brandstoffen op te maken, terwijl er andere oplossingen zijn. Ze wensen auto’s welke 100% elektrisch zijn en via solar of andere duurzame wijze worden opgeladen.  Kleine compacte auto’s zijn prima.

Dit was de eerste Inspiration Board Meeting en de eerste blog over dit onderwerp. Er zullen er nog vele bijeenkomsten gaan volgen. Dit team heeft mij enorm geïnspireerd. Zij laten zien dat organisaties, services en huisvesting anders gevormd dienen te worden om te kunnen voldoen aan hun wensen. De nieuwe tijd vraagt een compleet andere benadering. Door de nieuwe klanten mee te nemen in de vorming van services kunnen we de juiste service blijven leveren nu en in de toekomst. Graag wil IguanaFM zich op de hoogte laten houden wat er leeft en speelt binnen de nieuwe generatie en de klanten van IguanaFM hierin mee nemen. IguanaFM wil dit team mee laten denken in oplossingen. Zij zien de wereld met een andere blik, welke mooie nieuwe inzichten geeft en zorgt dat het past bij de nieuwe generatie.

Jaap, Willem, Lisanne, Flip en Isa bedankt voor jullie wijsheid en jullie mooie inzichten. Ook Blue Innovations bedankt dat we op zondagmiddag door Esther Cazant gastvrij zijn ontvangen voor een rondleiding. Dit was helemaal super!

 

 

ib-3